logo.h70.3

Вода под наем

Качествена вода за качествен живот

Водата, източникът на целия живот, е неописуемо разнообразна

Нашият екип си постави за задача да накара поток от бистра и чиста вода да потече като разпространява приятна и освежаваща положителна информация по целия свят.

filter.2

Водата, източникът на целия живот, е неописуемо разнообразна

Нашият екип си постави за задача да накара поток от бистра и чиста вода да потече като разпространява приятна и освежаваща положителна информация по целия свят.

filter.2

Защо „Вода под наем“?

Ние се ангажираме с най-високите универсални закони, напълно осъзнавайки значението на качеството на водата за човешкия живот. Особено в градските райони на цивилизацията, където хората са далеч от силата и чистотата на природата, нашият екип иска да се посвети на хората в една мисия – всеки да има право да направи своят информиран избор. Работата ни е да ви осигурим вода, която е точно такава, каквато природата е предназначила за нас, хората.

Със своите продукти на няколко търговски марки искаме да имаме изключителен принос за крепкото здраве, профилактиката и рехабилитацията на хората.

Какво предлагаме?

Ние предлагаме най-новата технология за производство на чиста вода с висок добив, без всички естествени и изкуствени замърсители. Особеността: Тази технология е базирана на принципа на обратната осмоза за почистване на водата включително и от радиоактивност.

Премахваме от 95 до 98% от всички замърсители: Хлор (Cl), Флуор (F), нитрати (NO), сулфати (SO), остатъци от тежки метали, пестициди, перилни препарати, лекарства.

Премахваме 100% от всички патогени: бактерии, вируси и водорасли. Като краен продукт получавате: ЧИСТА, МЕКА, НЕУТРАЛНА И НИСКОМИНЕРАЛИЗИРАНА ВОДА подходяща за ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА включително от бебета.

0